The Oneness Translation Project

Danish Translation
Translated by Helle Gylling

 

Kapitel 1

Enhed

Vi er Enhed. Vi er legemliggørelsen af Gudskraften, ligesom du er. Vi er, som en dråbe vand er til havetbundet i Enhed til det, er af det og med det og har dog identitet og selvopfattelse. Opfattelsen af selv ville være som totaliteten. Det altomfavnende. Det modsatte af begrænsning på alle måder. Det er det højdepunkt af fokus, du stræber imod i dette øjeblik, uanset om du er bevidst om sådanne begreber eller ej.

Ved at forenes i Enhed med hele Skabelsen giver du fuldt udtryk, i forbindelse med lineær form, for den multidimensionalitet, som er din sande værenstilstand. Ved bevidst at anerkende forbindelsen og tillade dens ubegrænsede udtryk gennem din form og gennem din bevidsthed, åbner du døren til muligheden for ekspansion og omfatter de forståelser og opfattelser, som er karakteristiske for disse værenstilstande. Det er den tilstand af bundet enhed med de udvidede niveauer af selv, som du stræber imod i disse tider.

Selve det, at du føler dig draget til at læse disse ord, viser, at du fungerer på et forhøjet bevidshedplan. Din opfattelse og forståelse af virkelighedens natur vil på nuværende tidspunkt have overskredet, hvad de fleste mennesker medgiver, er naturen af det, som er. Hvad der er eller ikke er er noget, din kultur spekulerer meget over. Der er folk, der vil prøve at få dig til at tro, at det, du opfatter som din virkelighed, bare er en illusion. Og selv om dine opfattelser er symbolske repræsentationer af de tankeformer, som udfældede dem, så er de ganske afgjort virkelige.

Din oplevelse, virkeligheden, som dine sanser har vist dig dener virkelig. Din verden, den realitet, som dine handlinger og tankeformer har manifesteret sammen med andre, som også lever i dener virkelig. Og din instinktive fornemmelse af din egen forbundethed med livet i dets mangfoldighed, som ikke kan skelnes med de fysiske sanser, er helt virkelig. Det er en udforskning af disse forbindelserforståelsen af en skæbne, som er vævet sammen af hensigt og begærsom vi indbyrdes stræber efter.

Virkeligheden, som du kender den, vil ophøre. Du vil ikke opleve det kommende skift som et tab, selv om det måske kan fortolkes på den måde pga. de kommende omstændigheder. For ved at skifte til en højere oktav af opfattelse, vil du selv legemliggøre, i det øjeblik hvor skiftet sker, den bevidsthed og den dertilhørende forståelse, som følger med de forhøjede værenstilstande, som din energi bevæger sig mod med en hidtil ukendt fart. Du vil begynde at opleve glimt at den udvidede virkelighed, eftersom du bevæger dig tættere mod den kommende bevidsthedsændring.

Du vil blive i stand til at se aspekter af virkeligheden, som de fleste mennesker ikke er i stand til at opfatte, fordi deres opfattelsesevne er begrænset til de fysiske sanser. Du vil lære naturen af din egen ubegrænsede værenstilstand at kende uden at have læst om det i bøger eller hørt begreberne omtalt af dem, som varsler visioner og profetier om et nyt paradigme. I den sidste ende vil du ikke bøje dig for nogen, når du selv bliver selvstændiggjort og oplever dig selv som det aspekt af Enhed, som du virkeligt er.

De kommende udvidede opfattelser vil være et fundament for helt at overskride disse opfattelser. For de er begrænset til et virkelighedssyn, som udtrykkes indenfor sammenhængen af tid og rum. Den virkelighed, som du bevæger dig imodgnidningsløst hvis du lader det ske,er ikke bundet af lineære begreber om tid og rum. Det er en virkelighed, hvor fysisk opfattelse pr. definition er overflødig. Det er resultatet af en sammensmeltning, en forbundethed, en glædelig forening af totaliteten af din essens i harmoni med det, der nu opfattes som ”andre”. Ultimativt vil der ikke være nogen skelnen mellem opfattelse af ”selv” og ”andre”. For alt vil være Enhed.

Vi er den Enhed. Vi er helheden af, Alt Som Findes. Vi er den helhed, som du er en del af, og som du stræber mod at opleve, hvad enten du ved det eller ej. Vi er dit hjertes længsel efter at blive genforenet med Kilden til din begyndelse. Vi er dine allerinderste drømme om at blive forbundet med de fragmenterede aspekter af din egen essens, som har været spredt ud over hele Skabelsen i umindelige tider. Og vi er fremdriften mod den forening.

Vi er den invitation, som kalder dig til handling og vækker dig fra den feberdøs, du kalder dit liv. Vi er muligheden for at slippe af med den karmiske bagage, du bærer rundt på, og som vidner om, at du er i en tilstand af separation. Vi er selve din sjæls mest vidtrækkende råb om at fjerne de selvpålagte skyklapper, så du kan få lov til virkeligt at se.

Vi er det aspekt af den egen individualitet, som overskrider alle Skabelsens niveauer, som længes sammen med dig efter at blive befriet fra lænkerne af en virkelighed, som er defineret af lineær begrænsning. Vi er det ultimative slutresultat af det, som nogle kalder opstigelse. Vi er, som du erog som du kommer til at være.

Du er en del af den Guddommelige essensmed bevidsthed, med identitet. Du er et fragment af dit eget udtryk og oplevelse af Den Ene. Du er en programmeret tidskapsel, som bæres ud i livet som planlagt, efter at have høstet en mængde fysiske oplevelser på din vej. I den sidste ende vil den forståelse du har fået opnået gennem disse eventyr have vendt dig mod en ubestridt samklang med den højere vibration, som nu resonerer inde i dig.

Du har begyndt en proces med at udrede de tråde, som er blevet vævet sammen i dine livstider i den drøm, som du anser for at være din virkelighed. Og du har opnået en vis klarhed, som lader dig se, blandt dit livs dramaer, en fælles hensigt og et fælles resultat, som har formet den identitet, som du genkender som dig.

Langt ude af syne er der oplevelser, der ville overskride, med deres dybe opfattelse, den bevidsthed, du opsamler fra nuværende oplevelser. Langt ude af syne og dog fast forankret under overfladen af din bevidsthed er der oplevelser fra oldtidsinkarnationer, og deres indflydelse hjælper med at koreografere dit livs dramaer. På mange måder er det, som du er, en resonans af den totale vibration af alt, du nogensinde har været. I denne livstid har du mulighed for at overskride noget af den programmering.

Du har nu muligheden for at legemliggøre din historie og samtidigt række ud efter og integrere de tidsløse aspekter af selv, som har undveget dig indtil nu. Derved vil du opleve dig selv som den Enhed, du Er. Og du vil blive den Enhed sammen med det fulde kollektiv af alle aspekter af digaspekter som er, hvad du er i deres grundliggende essens, men som genkender sig selv som adskilt fra dig.

Det er den forestående proces. Det er den fremdrift, som du stræber imod sammen med alt andet i din virkelighed og udover din virkelighed i disse tider. Det er den rejse, du har sat dig for ved at tage form i denne livstid. Og det er den rejse, som vil kunne tage dig ud over formens begrænsningeri denne livstid. Det er den rejse, som kan tage dig hele vejen, udover parametrene for selve begrebet en livstidtil en værenstilstand, som legemliggør tidsløshed. En værenstilstand som kaldes Enhed. Vi er den Enhed. Og vi er kommet for at føre dig hjem.Copyright © 2007 by Rasha. All rights reserved.