The Oneness Translation Project

Dutch Translation
Translated by Wil van Bavel

 

Hoofdstuk Een

Eenheid

Wij zijn Eenheid. Wij zijn de belichaming van de God-kracht, zoals jij dat ook bent. Wij zijn wat een druppel water is voor de oceaan -- ermee verbonden in Eenheid, ervan deel uitmakend en erin opgenomen, terwijl wij toch identiteit hebben en zelfwaarneming. De waarneming van het zelf zou moeten zijn als de totaliteit. Het al-omvattende. Het tegenovergestelde van beperking, in alle opzichten. Het is in de richting van deze uiterste focus dat je streeft in het huidige moment, of je nu bewust ben of onbewust van zulke denkbeelden.

In het samenzijn in Eenheid met heel de Schepping, geef je -- in de context van lineaire vorm -- ten volle uitdrukking aan de multidimensionaliteit die je werkelijke staat van zijn is. Door bewuste herkenning van de verbondenheid en het toelaten van zijn onbeperkte uitdrukking door jouw vorm en door jouw bewustzijn, open jij de deur naar de mogelijkheid van expansie en ga jij de begrippen en de waarnemingen omvatten die die zijnstoestanden karakteriseren. Waar je naar streeft in deze tijd is in de richting van die staat van verbonden eenheid met de uitgebreide niveaus van het zelf.

Alleen al door het feit dat jij je aangetrokken voelt tot het lezen van deze woorden, functioneer je op een verhoogd niveau van bewustzijn. Jouw waarnemingen en inzichten aangaande de aard van de realiteit zullen nu al overstegen hebben wat de meeste mensen aannemelijk vinden over de aard van was is. Wat is of niet is, is in jouw cultuur het brandpunt geworden van aanzienlijke speculatie. Sommigen willen je laten geloven dat wat je waarneemt als jouw realiteit niet meer is dan een illusie. En ofschoon jouw percepties symbolische representaties zijn van de denkvormen die als zodanig hun neerslag vonden, zijn ze zeer beslist reëel.

Jouw ervaring, de realiteit zoals je zintuigen die hebben aangetoond -- is reëel. Jouw wereld, de werkelijkheid zoals die door jouw acties en denkvormen gemanifesteerd is, in samenhang met de anderen die jouw wereld bewonen -- is reëel. En jouw instinctief aanvoelen van je eigen verbondenheid met het tapijtwerk van het leven, wat niet waarneembaar is voor de lichamelijke zintuigen, is echt wel reëel. Het is op de verkenning van die verbondenheid -- op het begrijpen van de bestemming waarin intentie en verlangen verweven zijn -- dat ons gezamenlijk streven is gericht.

De realiteit zoals jij die pleegt te kennen zal ophouden te bestaan. Je zult de komende verandering niet als verlies ervaren, ofschoon de omstandigheden die zich zullen voordoen indicatie zouden kunnen zijn voor deze interpretatie. Want in de omschakeling naar een hoger octaaf van gewaarwording, zul je gaan bevatten -- in het moment van die omschakeling -- de gewaarwording en de natuurlijke inzichten die de verhoogde zijnstoestanden vergezellen, zijnstoestanden in de richting waarvan je energie stroomt met een niet eerder vertoonde snelheid. Je zult beginnen kleine momenten te ervaren van die openbloeiende werkelijkheid terwijl je dichter nadert tot de komende omschakeling in bewustzijn.

Je zult in staat zijn om aspecten van realiteit te zien die de meeste mensen, van wie de perceptie beperkt is tot de lichamelijke zintuigen, niet in staat zijn waar te nemen. Je zult de aard van je onbeperkte staat van zijn kennen zonder erover gelezen te hebben in boeken of erover te hebben horen spreken door diegenen die visies en profetieën aankondigen van een nieuw paradigma. Uiteindelijk zul je je aan niemand hoeven te onderwerpen, daar je in je eigen kracht komt te staan en jezelf ervaart als het aspect van de Eenheid dat jij inderdaad bent.

De komende, verhoogde waarnemingen zullen als basis dienen om die waarnemingen geheel te overstijgen. Want ze zijn beperkt tot een zienswijze van een realiteit uitgedrukt binnen de context van tijd en ruimte. De werkelijkheid waarheen jij stroomt -- moeiteloos, indien je dit toelaat -- is niet gebonden aan de lineaire concepten van tijd en ruimte. Het is een werkelijkheid waarin lichamelijke waarneming per definitie overbodig is. Het is het resultaat van een samensmelting, een verbinding, een vreugdevolle eenheid van de totaliteit van jouw wezen in harmonie met wat nu gezien wordt als “anderen”. Uiteindelijk zal er geen onderscheid zijn tussen de waarneming van “zelf” en dat van “anderen”. Want alles zal Eenheid zijn.

Wij zijn die Eenheid. Wij zijn de eenheid van Al Wat Is. Wij zijn de eenheid waarvan jij inderdaad een onderdeel bent, en naar de ervaring waarvan jij streeft, wetende of niet wetende. Wij zijn jouw hartsverlangen naar hereniging met de Bron van jouw begin. Wij zijn jouw diepgewortelde droom van verbinding met de gefragmenteerde aspecten van je eigen wezen, sinds onheuglijke tijden verstrooid gedurende de hele Schepping. En wij zijn de drijvende kracht in de richting van die eenwording.

Wij zijn de uitnodiging die je tot actie oproept en je wakker maakt uit de toestand van verdoving die jij je leven noemt. Wij zijn de gelegenheid om jezelf te verlossen van de karmische bagage die je bij je draagt als bewijsmateriaal van de afgescheidenheid die je belichaamt. Wij zijn de verst-reikende roep van je eigen ziel om de zelf aangebrachte oogkleppen te verwijderen opdat je in staat zult zijn waarlijk te zien.

Wij zijn het aspect van je eigen individualiteit die ieder niveau overstijgt doorheen de hele Schepping, samen met jou hunkerend om bevrijd te worden van de ketenen van een werkelijkheid die bepaald is door lineaire beperking. Wij zijn het uiterste eindresultaat van wat bedoeld werd met verheffing. Wij zijn zoals jij bent -- en zoals jij nog gaat worden.

Jij bent een staaltje van Goddelijkheid -- met bewustzijn, met identiteit. Jij bent een stuk van je eigen expressie en ervaring van de Ene. Jij bent een geprogrammeerde tijdcapsule die op het juiste moment tot voltooiing komt -- die een rijkdom aan lichamelijke ervaring heeft geoogst op je reis. Eindelijk hebben de inzichten, geoogst uit die belevenissen, jou gericht op een onbetwiste afstemming met de hogere vibratie die nu in jou resoneert.

Je bent begonnen aan het proces van ontrafelen van de draden die zich doorheen al je levens verstrengeld hebben in de droom die jij beschouwt als jouw werkelijkheid. En je hebt een zekere mate van duidelijkheid bereikt die je in staat stelt om, onder jouw levensdrama’s, een gemeenschappelijkheid te herkennen voor wat betreft intentie en een gemeenschappelijkheid in resultaat die de vorm hebben bepaald van de identiteit die jij herkent als jij

Ver buiten het zicht zijn ervaringen die de gewaarwording die je opslaat van huidige ervaringen zullen overstijgen, in hun diepte van waarneming. Ver buiten het zicht, en tevens stevig weggestopt onder de oppervlakte van je bewustzijn, zijn ervaringen van oude incarnaties waarvan de invloed werkzaam is bij het choreograferen van je levensdrama’s. In vele opzichten is dat wat je bent een resonantie van de totale vibratie van alles wat je ooit geweest bent. De gelegenheid jou geboden in dit leven is om iets van die programmering te overstijgen.

De gelegenheid die je nu hebt is om je geschiedenis te belichamen en tegelijkertijd te reiken naar de tijdloze aspecten van het zelf die je tot nu toe ontgaan zijn, en die te integreren. Zodoende zul je jezelf ervaren als de Eenheid die je bent. En je zult die Eenheid gaan worden in combinatie met de volledige verzameling van alle aspecten van jou -- aspecten die in hun wezenskern zijn wat jij bent, maar zichzelf herkennen als gescheiden van jou.

Dit is het proces zoals het nu op handen is. Dit is de impuls waarnaar jij streeft met al het andere in jouw werkelijkheid, en achter jouw werkelijkheid, in deze tijden. Dit is de reis die je hebt ondernomen door vorm aan te nemen in dit leven. En dit is de reis die je zou kunnen brengen voorbij de beperkingen van vorm -- in dit leven. Dit is de reis die je de volledige afstand zal doen afleggen, voorbij de beperkende factoren van het hele concept van mensenleven -- naar een staat van zijn die de belichaming is van tijdloosheid. Een staat van zijn die bekend is als Eenheid. Wij zijn deze Eenheid. En we zijn gekomen om je de weg te wijzen naar huis.


Copyright © 2007 by Rasha. All rights reserved.