The Oneness Translation Project

Finnish Translation
Translated by Helena Blanka

Luku yksi

Ykseys


Me olemme ykseys. Me olemme Jumalan voiman ilmentymä, niin kuin sinäkin. Me olemme niin kuin vesipisara on merelle – Ykseydessä sidoksissa siihen, ollen siitä ja siihen, vaikka meillä on identiteetti ja itsekunnioitus. Ymmärrys itsestä olisi kuin täydellisyys. Kaikenkattava. Rajallisuuden vastakohta, joka suhteessa. Se on kohti tätä keskittymisen huippua, jonne niin kovasti ponnistelet tällä hetkellä, huolimatta siitä oletko tietoinen vai ei-tietoinen tällaisista käsitteistä.

Yhdistyessäsi Ykseyteen kaiken Luomisen kanssa, ilmennät lineaarisen muodon maailmassa täysin moniulotteisuutta, joka on todellinen olemisen tilasi. Kun havaitset yhteyden tietoisesti ja sallit sen rajattoman ilmentymisen muotosi ja tietoisuutesi kautta, avaat oven laajenemisen mahdollisuudelle ja avaudut ymmärrykselle ja kyvylle aistia, jollainen on ominaisia näille olemisen tiloille. Se on kohti sitä yhteenliitetyn liiton tilaa itsen laajentuneessa tilassa, jonne sinä nyt ponnistelet.

Koska näiden sanojen lukeminen vetää sinua puoleensa, toimit korkeammalla tietoisuudentasolla. Havaintokykysi ja ymmärryksesi todellisuuden luonteesta ylittää jo sen, mitä useimmat pitävät sen luonteena mikä on. Siitä, mikä on ja mikä ei ole, on tullut kuttuurisi merkittävä arvailujen ja spekulaatioiden kohde. Jotkut ehkä saavat sinut uskomaan, että se, mitä havaitset, on vain illuusio, harha. Ja vaikka havaintosi ovat symbolisia ajatusmuotoja, joka ovat tiivistäneet ne, ne ovat mitä ilmeisimmin todellisia.

Kokemuksesi, todellisuus, kuten aistisi ovat osoittaneet sen olevan, on todellinen. Maailmasi on todellinen, se todellisuus, jonka sinun toimintasi ja ajatusmuotosi ovat luoneet perättäin niiden muiden kanssa, jotka elävät sitä yhdessä. Se on todellinen. Ja sinun vaistonvarainen aistihavaintosi yhteydestäsi elämän kuvakudokseen, joka ei ole havaittavissa fyysisillä aisteilla, on hyvin todellinen. Se vie kohti tutkimusta yhteyksistä, kohti ymmärrystä elämäntarkoituksesta, joka on kietoutunut yhteen aikomuksen ja tahdon kanssa, joita kohti ponnistelemme molemminpuolisesti.

Todellisuus, kuten sinä sen tunnet ja tiedät olevan, lakkaa olemasta. Et tule kokemaan tulossa olevaa nousua menetyksenä, vaikka se mitä paljastuu ehkä näyttää menetykseltä. Sillä noustessasi havaitsemisen korkeampaan oktaaviin, tulet ilmentämään tämän nousun hetkellä tietoisuutta ja sisäistä ymmärrystä, mikä johtaa olemisen korkeamman tason kohti sitä minne energiasi virtaa aiemmin tuntemattomia polkuja. Sinä alat kokea välähdyksiä laajentuneesta todellisuudesta siirtyessäsi lähemmäksi tulevaa tietoisuuden nousua.

Tulet olemaan kykenevä näkemään aspekteja todellisuudesta, joita useimmat joiden havaintokyky on rajattu fyysisiin aisteihin, eivät voi aistia. Tulet tietämään olemuksesi rajattoman tilan luonnon lukematta sitä kirjoista tai kuulematta sitä puhuttuina sanoina niiltä, jotka julistavat näkyjä ja ennustuksia uudesta mallista. Sinä et lopulta aseta ketään edellesi, sillä sinulle tulee kaikki mahdolliseksi, mahdolliseksi myös kokea itsesi Ykseyden aspektina, niin kuin sinä todella olet.

Tulevat laajentuneen aistihavainnon ja ymmärryksen hetkesi tulevat palvelemaan lähteenä, joka muuntaa lopullisesti sinun kykysi havaita, aistia, tuntea ja ymmärtää. Sillä ne ovat rajoittuneet todellisuuden näkymään, joka ilmenee ajassa ja tilassa. Todellisuus, jota kohti virtaa ponnistelmatta, jos sallit sen, on lineaarisesta aika- ja tilakäsityksesta vapaa. Se on todellisuus, missä fyysinen havaitseminen on määritelty tarpeettomaksi. Se on tulos yhdistyvästä, sidoksia muodostavasta, iloisesta olemuksesi kokonaisuuden ja täydellisyyden eheydestä ja ykseydestä harmoniassa, niiden kanssa, joiden nyt havaitaan olevan „toisia“. Lopulta ei tule olemaan eroa havainnon „itsestä„ ja „toisesta“ välillä. Sillä kaikki tulee olemaan Ykseys.

Me olemme tämä Ykseys. Me olemme Kaiken Mikä On yhtenäisyys ja eheys. Me olemme se yhtenäisyys ja eheys, mistä sinä todellakin olet osa, ja mitä kohden sinä ponnistelet riippumatta siitä oletko siitä tietoinen vai et. Me olemme sinun sydämesi kaipuu yhdistyä uudelleen sinun alkusi Lähteen kanssa. Me olemme syvään juurtunut unelma sitoutumisesta yhteen sinun oman olemuksesi pirstaloituneiden aspektien kanssa, jotka ovat olleet hajallaan Luomisen alusta saakka. Ja me olemme alkusysäys kohti tätä yhdistymistä.

Me olemme se kutsu, joka kutsuu sinua toimimaan ja herättää sinut huumauksesta, jota kutsut elämäksesi. Me olemme mahdollisuus itsesi karmallisesta matkatavarasta, jota kannat kuin todistetta erillisyyden tilasta, jota ilmennät. Me olemme sinun sielusi syvyyden kauaskantava itku – saadaksemme itsesi määräämät silmälaput poistettua, jotta sinulla olisi lupa todella nähdä.

Me olemme se sinun itseytesi aspekti kaikilla Luomisen tasoilla, joka ikävöi yhteen ääneen kanssasi olla vapautettu sellaisen todellisuuden kahleista, jota rajoittaa lineaarisuus. Me olemme viimeinen lopputulos, se mihin on viitattu ylösnousemuksena. Me olemme niin kuin sinä olet – ja niin kuin sinun tulee olla nyt.

Sinä olet pala Jumalallista olemusta, jolla on tietoisuus, identiteetti. Sinä olet osanen omaa ilmaustasi ja kokemustasi Yhdestä. Sinä olet ohjelmoitu aikakapseli, joka on tulossa täyttymyksensä aikaan, ja on korjannut runsaan fyysisen kokemuksen sadon matkallasi. Viimein näiltä matkoilta korjattu ymmärryksen sato on kääntänyt sinut kohti kiistämätöntä virittäytymistä korkeampaan värähtelyyn, joka resonoi sinun sisälläsi nyt.

Olet alkanut prosessin purkaa ja ratkaista langat ja yhteydet, jotka ovat olleet yhteenkietoutuneena elämiesi ajan unessa, jota pidät todellisuutenasi. Ja olet saavuttanut sellaisen selkeyden määrän, että sinun on mahdollista havaita elämännäytelmässäsi aikomuksen yhteisyys ja tuloksen yhteisyys, joka on muovannut identiteettiä, jonka havaitset sinuksi.

Kaukana näkyvistä ovat kokemukset, jotka voisivat havaintokyvyn syvyydessä ylittää tietoisuuden, jota kokoat nykyisistä kokemuksista. Kaukana näkyvistä, silti tiukasti linnoittautuneena tietoisuutesi pinnan alla, ovat kokemukset ikivanhoista inkarnaatioista, joiden vaikutus auttaa elämäsi näytelmän koreografian laatimisessa. Monessa suhteessa, se mitä olet, on resonanssi sen yhteisvärähtelystä mitä olet milloinkaan ollut. Mahdollisuus, jonka olet saanut tässä elämässä, on ylittää osa tästä ohjelmoinnista, päästä sen tuolle puolen.

Mahdollisuus edessäsi nyt, on ilmentää historiasi ja samanaikaisesti saavuttaa ja integroida ajaton itsen aspekti, joka on tähän saakka väistellyt sinua. Tehdessäsi näin, koet itsesi sinä Ykseytenä, joka olet. Ja tulet olemaan tämä ykseys yhteydessä ja liittyneenä täyteen kollektiiviseen kaikissa sinun aspekteissasi – aspekteissa, jotka ovat sitä, mitä sinä olet niiden ydinolemuksessa, mutta havaitse heidät erillisinä sinusta.

Tämä on käsillä oleva prosessi. Tämä on hetki jota kohti ponnistelet kaikella muulla todellisuudessasi ja todellisuutesi tuolla puolen, näinä aikoina. Tämä on se matka, jonka olet ottanut tehtäväksesi tulemalla muotoon tähän elämään. Ja tämä on matka, joka tulee kantamaan sinua koko tämän välimatkan elämän käsitteen parametrien tuolle puolen – olemisen tilaan, joka on ajattomuuden ilmentymä. Olemisen tilaan, joka tunnetaan Ykseytenä. Me olemme Ykseys. Ja me olemme tulleet ohjaamaan sinut kotiin.Copyright © 2007 by Rasha. All rights reserved.