The Oneness Translation Project

Polish Translation
Translated by Alexandra Zawadzki

 

Jedność


Jesteśmy Jednością. Jesteśmy ucieleśnieniem Bożej siły, podobnie jak ty nią jesteś .Jesteśmy tym czym kropla wody jest dla oceanu, związana z nim Jednością, stanowiąca jego cząstkę, lecz zachowująca własną tożsamość i odrębność. Samotożsamość, która staje się całością. Wszechogarniająca. Antyteza ograniczenia pod każdym względem. To apogeum skupienia, do którego w tej chwili dążysz, niezależnie od tego czy podobne pojęcia są ci znane czy też nie.

Łącząc się w Jedności z całym Stworzeniem, wyrażasz w pełni, w kontekście formy linearnej, swoją wielowymiarowość, która jest twoim prawdziwym stanem istnienia. Swiadomie uznając to połączenie i pozwalając wyrazić je na nieograniczoną ilość sposobów poprzez własną formę i świadomość, otwierasz drzwi na możliwości rozwoju, rozumienia i percepcji, charakteryzujące ten stan istnienia. To właśnie do tego zjednoczenia z poszerzonym stanem istnienia dążysz w obecnych czasach.

Sam fakt,że czytasz te słowa, potwierdza twój wyższy stan świadomości.Twoja percepcja i rozumienie istoty rzeczywistości przekracza to, co powszechnie uważa sią za naturę tego co jest. To co jest lub nie jest stało się przedmiotem poważnych spekulacji w twojej kulturze. Niektórzy chcieliby cię przekonać, że to co postrzegasz jako rzeczywistość jest zwyczajną iluzją. I choć twoja percepcja jest symboliczną reprezentacją myślokształtów które są ich źródłem, jest ona zdecydowanie realna.

Twoje doświadczenie rzeczywistości poprzez zmysły jest w istocie realne. Twój świat i rzeczywistość, wyrażone przez czyny i myślokształty, wraz z innymi czynnikami które tworzą ten świat, są realne. Twoje instynktowne wyczuwanie połączenia z przędzą życia, niewyczuwalne przez zmysły fizyczne, jest doprawdy bardzo realne. To właśnie do poszukiwania tych połączeń, do zrozumienia przeznaczenia utkanego z zamiarów i pragnień, wspólnie dążymy.

Rzeczywistość jaką podejrzewasz że istnieje, przestanie istnieć. Nie uznasz tej zmiany jaka nastanie w kategoriach straty, chociaż okoliczności w jakich nastąpi, mogą wskazywać na taką interpretację.

Przechodząc na wyższe poziomy percepecji, doświadczysz w chwlii zmiany świadomości i wewnętrznego zrozumienia, które towarzyszą wzmożonym stanom istnienia i ku którym twoja energia kieruje się w niespotykanym dotąd tempie. W miarę zbliżania się do zapowiedzianej zmiany zaczniesz doświadczać przebłysków poszerzonej rzeczywistości.

Będziesz mógł dostrzegać pewne aspekty rzeczywistości jakich większość, ograniczona do fizycznych zmysłów, nie jest w stanie wyczuć. Poznasz naturę nieograniczonego stanu istnienia bez konieczności czytania o nich w książkach lub słuchania wizjonerów wieszczących nowy paradygmat. W ostatecznym rozrachunku nie będziesz polegał na nikim, gdyż zostaniesz obdarzony wewnętrzną mocą i dostrzeżesz iż jesteś aspektem Jedności, którym bez wątpienia jesteś.

Podwyższona percepcja stanie się fundamentem kompletnej transcendencji owej percepcji. Jest ona bowiem ograniczona do postrzegania rzeczywisości w kontekście czasu i przestrzeni. Rzeczywistość do której dążysz bez trudu, jeśli na to zezwalasz, nie jest wprzęgnięta w linearny koncept czasu i przestrzeni. Jest to rzeczywistość gdzie percepcja fizyczna, przez samą definicję, jest zbyteczna. Fakt ten jest rezultatem harmonijnego stopienia, spojenia, radosnej jedności całej twojej esencji z tym co obecnie uważa się za" innych". W ostatecznym rozrachunku, nie będzie rozróżnienia pomiędzy koncepcją "siebie" i "innych", ponieważ wszystko stanie się Jednością.

Jesteśmy właśnie tą Jednością. Jesteśmy jednością Wszystkiego Co Istnieje. Jesteśmy jednością, której jesteś częścią i do której dążysz, świadomie lub nie. Jesteśmy twoim sercem, które tęskni za zjednoczeniem ze Zródłem swego pochodzenia. Jesteśmy twoim głęboko zakorzenionym marzeniem spojenia z porozrzucanymi aspektami twej własnej esencji, rozsypanymi pośród różnych form Stworzenia od niepamiętnych czasów. Jesteśmy impulsem do tego zjednoczenia.

Jesteśmy zaproszeniem które wzywa cię do akcji i budzi z otępienia, które nazywasz życiem. Jesteśmy szansą na oczyszczenie bagażu karmicznego, który dźwigasz i który zaświadcza o stanie oddzielenia jaki ucieleśniasz. Jesteśmy najgłębiej docierającym krzykiem twej duszy o usunięcie dobrowolnie narzuconej zasłony, tak byś mógł prawdziwie widzieć.

Jesteśmy aspektem twego ja, które przekracza każdy poziom Stworzenia, tęskniąc wraz z tobą za wyzwoleniem z pęt linearnej rzeczywistości. Jesteśmy ostatecznym celem,zwykle określanym jako oświecenie. Jesteśmy tacy jak ty oraz tacy jakim ty też będziesz.

Jesteśmy cząstką Bożej esencji wyposażoną w świadomość i tożsamość. Jesteś zarazem przejawem własnego ja oraz przejawem Jednego. Jesteś zaprogramowaną kapsułą czasu która dojrzewa zgodnie z harmonogramem, zebrawszy bogaty plon doświadczeń natury fizycznej podczas swej wędrówki. W ostatecznym rozrachunku, wnioski wynikające z tych doświadczeń bezspornie dostroją cię do wyższych wibracji, jakie już teraz rozbrzmiewają w twoim wnętrzu.

Rozpocząłeś proces rozplątywania nici wplecionych pomiędzy wcielenia podobne do snu, jaki uważasz za rzeczywistość. Osiągnąłeś pewien stopień jasności umożliwiający rozpoznanie, wśród życiowych dramatów, powszechności zamiarów i skutków, jakie ukształtowały tożsamość którą nazywasz sobą.

Doświadczenia obecnie ukryte przed polem widzenia, w swej głębi percepcji, będą przekraczać świadomość jaką zdobywasz poprzez nowe doznania. Również z dala od pola percepcji, choć głęboko zakorzeniona pod powierzchnią świadomości, jest pamięć dawnych wcieleń, która pomaga reżyserować dramaty twojego obecnego życia. Pod wieloma względami to, kim jesteś ,odbija się echem wszystkich wibracji, które kiedykolwiek stanowiły o twojej istocie. W obecnym życiu masz szansę wyzwolić się z części tego programu.

Szansa jaka stoi w tej chwili przed tobą otworem, polega na równoczesnym wyrażeniu twej obecnej historii oraz integracji ponadczasowych aspektów siebie, które dotąd ci umykały. Dokonując tego, doświadczysz Jedności Jaką Jesteś. I staniesz się tą Jednością w połączeniu ze wszystkimi aspektami siebie, aspektami, które są twoim sednem, choć uznają się za oddzielne od ciebie.

Ten proces jest w zasięgu ręki. To moment ,do którego obecnie dążysz, jak wszystko inne w twojej rzeczywistości oraz poza nią. To droga, na którą się zdecydowałeś przyjmując formę fizyczną w obecnym życiu. To podróż, która może cię zaprowadzić poza ograniczenia formy już w obecnym wcieleniu. To wędrówka, która wiedzie cię poza parametry konceptu życia, do stanu istnienia, który jest wyrazem bezczasowości. Do stanu zwanego Jednością. Jesteśmy tą Jednością. Przybywamy by zaprowadzić cię do domu.Copyright © 2007 by Rasha. All rights reserved.