The Oneness Translation Project

Turkish Translation
Translated by Ayla Seyhun

 

Birinci Bölüm

Birlik

Biz Birliğiz. Biz de, sizin gibi Tanrı gücünün somut haliyiz. Tıpkı bir su damlasının okyanusla birliği gibiyiz, onunla Birlik içinde bağlıyız, ona aidiz, onun üstündeyiz, buna rağmen kendimize ait bir kimliğimiz ve kendimizi algılıyoruz. Kendini algılama bütünlük içindedir. Her şeyi içine alır. Her konuda sınırlamaların tam zıddıdır. Bu kavramların farkında olsanız da olmasanız da şu anda çabalarınızın odak noktası bu zirvedir.


Bütün Yaratılışla Birlik içinde birleşme konusuna, hakiki doğanız olan çok boyutluluk içinde değil, doğrusal düzeyde anlam yüklüyorsunuz. Bu bağlantıyı şuurlu bir şekilde kabul ederek, onun sınırsız tezahürüne kendi formunuz içinde ve şuurunuz kanalıyla izin verirseniz, genişleme olanaklarının kapısını açar ve bu hallerin anlayışını ve algılarını kucaklarsınız. İçinde olduğunuz zamanlarda sahip olmak için uğraştığınız, benliğin tüm genişlemiş seviyeleri ile bağlantılı bir birlik içinde olmanın yolu budur

Bu kelimeleri okuma arzusu duymanız gösteriyor ki, yüksek bir farkındalık düzeyinden hareket ediyorsunuz. Realitenin doğası ile ilgili algılarınız ve anlayışınız, çoğunluğun kabullendiği doğayı, şimdiye kadar çoktan aşmış olmalı. Odak noktası olarak ele aldığınız Olan ya da olmayan sizin kültürünüzde oldukça spekülatif. Bazılarınız gerçek diye algıladığınız şeyin sadece bir illüzyon olduğuna inanıyor. Algılarınız, onları oluşturan düşünce formlarının sembolik temsilleri olmasına rağmen, çoğunlukla gerçek kabul ediliyorlar.

Duyularınızın gösterdiği, deneyimleriniz gerçektir. Sizin dünyanız yani eylemlerinizin ve düşünce formlarınızın tezahür ettirdiği realite - üzerinde yaşayan diğerlerine göre de – gerçektir. Ama yaşam dokusuna duyduğunuz içgüdüsel bağlılık, fiziksel duyularınızla fark ettiğinizden çok daha hakikidir. Müşterek çabamız, niyet ve arzuyla dokunmuş bir kaderin anlayışına sahip olmak için bu bağlantıları keşfetmektir.  

Sizin bildiğiniz realite sona erecektir. Gelecek olan değişim, yaşanacaklar öyle yorumlansa dahi, sizin için bir kayıp olarak deneyimlenmeyecektir. Form alacağınız, daha yüksek bir algı oktavına yükseliş anında, yüksek varlık hallerinin gerektirdiği içsel anlayış ve algı düzeyine kavuşmak için, enerjiniz eşsiz bir hızla akmaya başlayacaktır. Gelmekte olan o şuur haline yaklaştıkça, engin realitenin anlık görüntülerini deneyimlemeye başlayacaksınız.

Algıları sadece fiziksel duyulara bağlı olanların görmelerinin mümkün olmadığı realite açılarını görebileceksiniz. Yeni değerlerle ilgili vizyonları ve kehanetleri olan kişileri hiç dinlememiş, ya da hiç bu konuda kitap okumamış olsanız bile, varoluşun sınırsız hallerini biliyor olacaksınız. Hiç kimsenin fikrine bağlı kalmadan, hakikatte sahip olduğunuz Birliğin bakış açısını deneyimleme gücüne nihayet sahip olacaksınız.

Giderek zenginleşecek algılarınız, bu algıları tamamen aşmanıza bir temel oluşturacak. Zira onlar zaman ve mekan kavramları içinde sınırlı bir realitenin tezahürleridir. İzin vermeniz halinde hiç bir çaba sarf etmeksizin ona doğru akmakta olduğunuz realite, zaman ve mekanın doğrusal kavramlarına bağlı değildir. Fiziksel algının gereksiz olduğu bir realitedir. Bu öyle bir birleşim, birbirine karışmadır ki, şimdi “başkaları” diye algıladıklarınızla özünüzün uyum içinde coşku dolu bütünlüğe ulaşmasıdır. Nihayet, “ben” ile “diğerleri” arasındaki algı farkı ortadan kalkacaktır. Herkes için sadece Birlik olacak.

Biz o Birliğiz. Olan her şeyin birliğiyiz. Bilerek ya da bilmeyerek ulaşmaya çalıştığınız ve bir parçası olduğunuz bu bütünlüğüz. Başlangıçlarınızın kaynağı ile yeniden birleşmek isteyen kalpleriniziz. Yaradılışın çok eski zamanlarından beri dağılmış olan özünüzün parçalarını bir araya getirme konusunda içinizin derinliklerinde yatan rüyayız. Ve o birleşime giden güçlü dürtüyüz.

Sizi eyleme çağıran davet ve sizi yaşam adı verdiğiniz baygınlıktan uyandıranız. Form kazandırdığınız ayrılık halinin tanığı olarak taşıdığınız karmik bagajları temizleme fırsatıyız. Gerçekten görebilmek adına, kendi kendinize takmış olduğunuz kör edici perdelerin kaldırılması için ruhunuzun en uzaklara ulaşan güçlü çığlıyız.

Doğrusal sınırlamalar içinde tanımlanmış realite prangalarından kurtulmak için Yaradılışın içindeki her boyutu aşan, benliğinizin birliği arzulayan parçasıyız. Yükseliş adı verilen olgunun kaçınılmaz sonuyuz. Hem olduğunuz gibiyiz ve hem de olacağınız gibi.


Siz İlahi özün bir parçasısınız – şuuru olan, kimliği olan. Bir’in bir deneyim ve kendini ifade parçasısınız. Programlanmış bir zaman kapsülüsünüz. Programınız gereği yolculuğunuz boyunca derlediğiniz çok değerli fiziksel deneyimlerinizin meyvesini vermek üzeresiniz. Nihayet, o yolculuklardan edinilmiş anlayışlar, sizi hiç tartışmasız şu anda içinizde titreşen yüksek vibrasyonla uyumlandırdı.

Yaşamlar süren, realite adını verdiğiniz rüyada ördüğünüz iplikleri artık çözmeye başladınız. Ortak bir niyet ve ortak bir netice olan yaşam dramalarınızın sonucunda kendinizi, siz olarak tanımladığınız kimliği ortaya çıkarmış olduğunuzu anlayabilecek net bir ölçüt kazandınız.

Şu andaki deneyimlerinizden edineceğiniz farkındalık ile, deneyimleri göründüğünden daha farklı – derinlemesine- anlayacaksınız. Yüzeydeki farkındalığınızın derininde, gördüğünüzün ötesinde, şu andaki yaşamınızda yer alan dramaların koreografisinin çok eski enkarnasyon deneyimlerinize bağlı olduğunu algılayacaksınız. Bir çok açıdan şu anda siz, şimdiye kadar gelmiş geçmiş tüm yaşadıklarınızın toplam vibrasyonunun bir rezonansınız . Bu yaşamda size tanınan fırsat, bu programlamayı aşarak, üstüne çıkmanız.

Önünüzde, bir yandan bütün tarihinizi somutlaştırırken aynı anda şimdiye kadar sizden kurtulan benliğinizin zamansız veçhelerini yakalayıp bütünleşme fırsatı yatıyor. Bunu yaptığınız da kendinizi olduğunuz Birlik olarak deneyimleyeceksiniz. Böylece sizin tüm veçhelerinizin – özünde siz olan ama kendilerini sizden ayrı bilen bütün parçalarınızın -kolektif olarak bütünlendiği o Birlik olacaksınız.


Şu anda ki süreç bu. Realiteniz içinde ki ve ötesindeki her şeyle birlikte, bu zamanda ulaşmaya çalıştığınız devinim bu. Bu yaşamda form alarak yüklendiğiniz yolculuk bu. Ve bu yolculuk, bu yaşam süreci içinde, size formun bütün sınırlamalarının ötesine taşıyacak. İşte bu yolculuk sizi, bir yaşam süresi kavramının taşıdığı bütün parametrelerin ötesine taşıyacak – ve siz zamansızlığın formunu taşıyan bir varlık olacaksınız. Birlik denilen bir varlık hali. Bizler o Birliğiz. Ve size yuvaya giden yolda rehberlik yapmaya geldik.


Copyright © 2007 by Rasha. All rights reserved.